Om oss

alltid där för er

Vi gör det vi är bäst på

GasNeon LED Sign vill vara det mest attraktiva företaget inom området skyltning. Det vi producerar ska skapa mervärden för våra kunder samt bidra till en hållbar samhällsutveckling. En god ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för att vi ska lyckas.

Jordnära
Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser och kunskap som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.

Utvecklande
Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. I GasNeon LED Sign ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.

Personliga
Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda i GasNeon LED Sign.

Pålitliga
Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar GasNeon LED Sign. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.

Det är alla vi i GasNeon LED Sign som genom vårt engagemang skapar drivkraften i företaget och därmed förutsättningarna för vår framgång.